Hiển thị tất cả 23 kết quả

-23%
1,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
1,800,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
4,100,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

TMA-Taiwan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
750,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
750,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-28%
1,500,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

12 Tháng

-16%
1,850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-26%
1,850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,200,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,500,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 tháng

-18%
990,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

-30%
1,300,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-30%
1,300,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
990,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,500,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,500,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,500,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
1,200,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA

BH:

12 Tháng

-29%
1,250,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng