Hiển thị tất cả 22 kết quả

-23%
Original price was: 2,350,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
Original price was: 2,350,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,100,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

TMA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-25%
Original price was: 999,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 999,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-28%
Original price was: 2,090,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

12 Tháng

-16%
Original price was: 2,200,000 ₫.Current price is: 1,850,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-26%
Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,850,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 1,600,000 ₫.Current price is: 1,200,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 tháng

-21%
Original price was: 1,200,000 ₫.Current price is: 950,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

-30%
Original price was: 1,850,000 ₫.Current price is: 1,300,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-30%
Original price was: 1,850,000 ₫.Current price is: 1,300,000 ₫.

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-21%
Original price was: 1,200,000 ₫.Current price is: 950,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-25%
Original price was: 1,600,000 ₫.Current price is: 1,200,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA

BH:

12 Tháng

-29%
Original price was: 1,750,000 ₫.Current price is: 1,250,000 ₫.

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng