Hiển thị tất cả 21 kết quả

-19%
1,900,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
1,900,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
1,900,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-16%
4,200,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-21%
6,700,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

TMA-Taiwan

BH:

24 Tháng

-26%
850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-16%
1,850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-26%
1,850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-17%
1,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-31%
1,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-31%
1,250,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
1,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-17%
1,000,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

12 Tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

12 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS-Taiwan

BH:

18 Tháng

-15%
1,700,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

2g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
1,350,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-15%
1,700,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

ACS -Taiwan

BH:

12 Tháng