Hiển thị tất cả 19 kết quả

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg QUA-Q2

1,990,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg QUA-Q2

1,990,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 60kg QUA-Q2

1,990,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-10%
4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-20%
7,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-23%
890,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS -Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-24%
1,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-17%
1,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-35%
1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-25%
1,350,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-23%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
1,550,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-8%
1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-8%
1,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH:

Sai số: 2g

-15%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,550,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-23%
1,350,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g