Hiển thị tất cả 16 kết quả

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg QUA-Q2

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg QUA-Q2

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 60kg QUA-Q2

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-10%
5,000,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-13%
9,500,000  8,300,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-11%
2,200,000  1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-22%
2,500,000  1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-19%
1,800,000  1,450,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-15%
2,000,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-11%
1,800,000  1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-8%
1,200,000  1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,750,000  1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-8%
1,200,000  1,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH:

Sai số: 2g

-15%
2,000,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-11%
1,800,000  1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,750,000  1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g