Hiển thị tất cả 17 kết quả

-4%
7,200,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

0,5Kg

Hãng:

Jadever Taiwan

BH:

18 Tháng

-3%
9,200,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

1Kg

Hãng:

Jadever Taiwan

BH:

18 Tháng

-3%
10,200,000 

Mức cân:

10 Tấn

Sai số:

2Kg

Hãng:

Jadever Taiwan

BH:

18 Tháng

-2%
22,000,000 

Mức cân:

15 Tấn

Sai số:

5Kg

Hãng:

Jadever Taiwan

BH:

18 Tháng

-4%
4,300,000 

Mức cân:

500Kg

Sai số:

0,1kg / 0,2kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-4%
4,300,000 

Mức cân:

1,5 Tấn

Sai số:

0,5kg / 1kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-4%
4,300,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,2kg / 0,5kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-4%
4,300,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg / 1kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-3%
10,200,000 

Mức cân:

10 Tấn

Sai số:

2Kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-5%
7,200,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

20,500,000 

Mức cân:

15 Tấn

Sai số:

2Kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-7%
5,400,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-5%
7,200,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-6%
6,400,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

1Kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-6%
8,500,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

1Kg

Hãng:

OCS Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
4,800,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

OCS-Taiwan

BH:

18 Tháng