Hiển thị tất cả 17 kết quả

-4%
7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5Kg

-3%
9,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-3%

CÂN MÓC TREO

Cân Móc Treo Jc/10t

10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-2%

CÂN MÓC TREO

Cân Móc Treo Jc/15t

22,000,000 

Mức cân: 15 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5Kg

-4%
4,300,000 

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-4%
4,300,000 

Mức cân: 1,5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg / 1kg

-4%

CÂN MÓC TREO

Cân Móc Treo Ocs-Gge1t

4,300,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

-4%

CÂN MÓC TREO

Cân Móc Treo Ocs-Gge2t

4,300,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg / 1kg

Liên hệ

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-5%
7,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

20,500,000 

Mức cân: 15 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-7%
5,400,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-5%
7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-6%
6,400,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-6%
8,500,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-9%
4,800,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg