Hiển thị tất cả 24 kết quả

-12%
2,150,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.5g

-12%
2,150,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 1g

-12%
2,150,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.1g

-12%
2,150,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.2g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-20%
2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 30KG/1G

2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 3KG/0.1G

2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 6KG/0.2G

2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.2g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.2g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.5g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.05g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

1,700,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

1,700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 0,1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

1,700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
2,250,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
2,250,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-13%
2,250,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
2,250,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g