Hiển thị tất cả 16 kết quả

-11%
2,200,000  1,950,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-11%
2,200,000  1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-11%
2,200,000  1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
2,200,000  1,950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 30KG/1G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 3KG/0.1G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 6KG/0.2G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.2g

-18%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

2,000,000  1,650,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

2,000,000  1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-18%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

2,000,000  1,650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 0,1g

-18%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

2,000,000  1,650,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-10%
2,600,000  2,350,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-10%
2,600,000  2,350,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-10%
2,600,000  2,350,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-10%
2,600,000  2,350,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g