Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

-26%
2,800,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-29%
1,700,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 tháng

-29%
1,700,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 tháng

-29%
1,700,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 tháng

-29%
1,700,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

3Kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.05g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng