Showing all 16 results

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 30KG/1G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 3KG/0.1G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-20%

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử HAW 6KG/0.2G

2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 0,1g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g