Hiển thị 1–24 của 55 kết quả

-26%
2,800,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-26%
2,800,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-24%
1,850,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 tháng

-24%
1,850,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 tháng

-24%
1,850,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 tháng

-24%
1,850,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

1kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-12%
750,000 

Mức cân:

2kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-12%
750,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-12%
750,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-11%
850,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

3Kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.05g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 tháng