Hiển thị 1–24 của 51 kết quả

-24%
1,850,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.5g

-24%
1,850,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 1g

-24%
1,850,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.1g

-24%
1,850,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.2g

-18%
700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
700,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-8%
780,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
780,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
780,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-11%
850,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 0.5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 1g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 0.1g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 0.2g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.2g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.5g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.05g

-13%
2,800,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 0.1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

1,700,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

1,700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 0,1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

1,700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g