Hiển thị tất cả 12 kết quả

-8%
Original price was: 6,000,000 ₫.Current price is: 5,500,000 ₫.

Mức cân:

220g

Sai số:

0.001g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 Tháng

-8%
Original price was: 6,500,000 ₫.Current price is: 6,000,000 ₫.

Mức cân:

320g

Sai số:

0.001g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

500g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

420g

Sai số:

0,001g

Hãng:

Ohaus-USA

BH:

24 Tháng

-16%
Original price was: 6,200,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân:

220g

Sai số:

0,001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
Original price was: 6,500,000 ₫.Current price is: 5,400,000 ₫.

Mức cân:

320g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
Original price was: 6,300,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân:

220g

Sai số:

0,001g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-15%
Original price was: 6,500,000 ₫.Current price is: 5,500,000 ₫.

Mức cân:

320g

Sai số:

0,001g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

220g

Sai số:

0.0001g

Hãng:

Shanghai-TQ

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

310g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

410g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

220g

Sai số:

0.0001g

Hãng:

Ohaus-USA

BH:

24 Tháng