Hiển thị 1–24 của 29 kết quả

-12%
750,000 

Mức cân:

2kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-12%
750,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-12%
750,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-11%
850,000 

Mức cân:

3000g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

1kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-18%
700,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-19%
650,000 

Mức cân:

1kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-19%
650,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-19%
650,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-31%
450,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-21%
950,000 

Mức cân:

2kg

Sai số:

1g

Hãng:

Tanita Japan

BH:

12 Tháng

-15%
1,400,000 

Mức cân:

2kg

Sai số:

2g

Hãng:

Tanita Japan

BH:

12 Tháng

-15%
1,400,000 

Mức cân:

5kg

Sai số:

5g

Hãng:

Tanita Japan

BH:

12 Tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 tháng

-20%
1,600,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-30%
490,000 

Mức cân:

10kg

Sai số:

1g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-30%
490,000 

Mức cân:

10kg

Sai số:

1g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-30%
490,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-31%
520,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-31%
520,000 

Mức cân:

5kg

Sai số:

1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng