Hiển thị 1–24 của 27 kết quả

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-19%
800,000  650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-19%
800,000  650,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-31%
650,000  450,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-21%
1,200,000  950,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 1,5kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,2g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-30%
700,000  490,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-30%
700,000  490,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-30%
700,000  490,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g