Hiển thị 1–24 của 31 kết quả

-8%
780,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
780,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
780,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-11%
850,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: Shinko Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
700,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-19%
650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-19%
650,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-31%
450,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-21%
950,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-24%
950,000 

Mức cân: 1,5kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-24%
950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,2g

-24%
950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

1,700,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

1,700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 0,1g

-15%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

1,700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-30%
490,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-30%
490,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-30%
490,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g