Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,05g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

200kg

Sai số:

20g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

Jadever

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 2,250,000 ₫.Current price is: 1,700,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 2,250,000 ₫.Current price is: 1,700,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 2,250,000 ₫.Current price is: 1,700,000 ₫.

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 2,250,000 ₫.Current price is: 1,700,000 ₫.

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

OHAUS-USA

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

OHAUS-USA

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

OHAUS-USA

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

OHAUS-USA

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,550,000 ₫.

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,550,000 ₫.

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,550,000 ₫.

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,550,000 ₫.

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

UTE-Taiwan

BH:

18 Tháng