Hiển thị tất cả 23 kết quả

-6%
3,390,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-6%
3,390,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-6%
3,390,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,05g

-6%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm điện tử TPS-HC 6kg/0,1g

3,390,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-24%
2,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm RC21 15kg/0.5g

4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm RC21 30kg/1g

4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-13%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm RC21 3kg/0.1g

4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm RC21 6kg/0.2g

4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-17%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm số lượng A15E

2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm số lượng JCL 3kg/0.1g

3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm số lượng JCL 6kg/0.2g

3,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-24%
2,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
2,150,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-14%
2,150,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%
2,150,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
2,150,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-24%
2,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-24%
2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g