Hiển thị tất cả 23 kết quả

-8%
3,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-8%
3,300,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-8%
3,300,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,05g

-8%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm điện tử TPS-HC 6kg/0,1g

3,300,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Shinko Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm số lượng JCL 3kg/0.1g

3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân đếm số lượng JCL 6kg/0.2g

3,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-22%
1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-22%
1,950,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

-22%
1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-22%
1,950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

Liên hệ

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5g

Liên hệ

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

Liên hệ

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2g