Hiển thị tất cả 24 kết quả

-17%
3,000,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
3,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
3,000,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,05g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
3,000,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-23%
1,925,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

15kg

Sai số:

0,5g

Hãng:

Ohaus-Mỹ

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Ohaus-Mỹ

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Ohaus-Mỹ

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Ohaus-Mỹ

BH:

24 Tháng

-16%
3,200,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-16%
3,200,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-16%
3,100,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-16%
3,200,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

18 Tháng

-25%
2,100,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng

-25%
2,100,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng

-25%
2,100,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng

-25%
2,100,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,2g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng