Hiển thị 1–24 của 39 kết quả

-10%
4,500,000 

Mức cân: 30kg/60kg

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g/10g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Jadever-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-24%
950,000 

Mức cân: 1,5kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-24%
950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,2g

-24%
950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo TQ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo TQ

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo TQ

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-10%
5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-10%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-10%
5,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-10%
4,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-18%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 tháng

Sai số: 5g