Hiển thị 1–24 của 48 kết quả

-30%
1,750,000 

Mức cân:

1.5kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

15kg

Sai số:

0.5g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

30kg

Sai số:

1g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.1g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-30%
1,750,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0.2g

Hãng:

KIP-Japan

BH:

18 tháng

-24%
2,900,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-13%
4,500,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Citizens (USA)

BH:

18 Tháng

-13%
4,500,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Citizens USA

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Jadever-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Jadever-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

Jadever-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

Jadever-Taiwan

BH:

18 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

15kg/30kg

Sai số:

5g/10g

Hãng:

Mettler Toledo

BH:

18 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

3kg/7,5kg

Sai số:

1g/2g

Hãng:

Mettler Toledo

BH:

18 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

7,5kg/15kg

Sai số:

2g/5g

Hãng:

Mettler Toledo

BH:

18 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

1,5kg/3kg

Sai số:

0,5g/1g

Hãng:

Mettler Toledo

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 Tháng

-17%
4,800,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 Tháng

-10%
4,500,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

5g

Hãng:

Digi Nhật

BH:

18 Tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Nhật

BH:

18 tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Nhật

BH:

18 tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Nhật

BH:

18 tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Nhật

BH:

18 tháng