Hiển thị 1–24 của 34 kết quả

-9%
4,800,000  4,350,000 

Mức cân: 30kg/60kg

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g/10g

-5%
5,500,000  5,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Jadever-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-26%
3,800,000  2,800,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-26%
3,800,000  2,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 1,5kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,2g

-24%
1,250,000  950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: ACS

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-10%
5,800,000  5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-10%
5,800,000  5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-10%
5,800,000  5,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-14%
2,960,000  2,550,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
2,960,000  2,550,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-14%
2,960,000  2,550,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-14%
2,960,000  2,550,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-9%
5,500,000  5,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-9%
5,500,000  5,000,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-9%
5,500,000  5,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-9%
4,800,000  4,350,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-15%
2,000,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-11%
1,800,000  1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-8%
7,800,000  7,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-8%
7,800,000  7,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g