Hiển thị tất cả 10 kết quả

-15%
550,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,01g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-31%
550,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,01g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-18%
450,000 

Mức cân:

100g

Sai số:

0,01g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-18%
450,000 

Mức cân:

200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

China

BH:

12 Tháng

-18%
450,000 

Mức cân:

200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Furi-Taiwan

BH:

12 Tháng

-33%
900,000 

Mức cân:

1000g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-33%
900,000 

Mức cân:

500g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Notebook

BH:

12 Tháng

-33%
900,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Notebook

BH:

12 Tháng

-33%
900,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng

-33%
900,000 

Mức cân:

500g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Taiwan

BH:

12 Tháng