Showing all 10 results

-15%
650,000  550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
800,000  680,000 

Mức cân: 600g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly Amput 100g/0,01g

550,000  450,000 

Mức cân: 100g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly Amput 200g/0,01g

550,000  450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly FEM/ 200G/0,01G

550,000  450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: Furi-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly NB1000

1,150,000  950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-16%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly NB2-300G/0,01G

950,000  800,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Notebook

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-11%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly NB2-500G/0,01G

950,000  850,000 

Mức cân: 500g

Hãng: Notebook

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-19%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly NB2000

1,350,000  1,100,000 

Mức cân: 2000g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly NB300

1,150,000  950,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g