Hiển thị tất cả 10 kết quả

-15%
550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly Amput 100g/0,01g

450,000 

Mức cân: 100g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly Amput 200g/0,01g

450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân tiểu ly FEM/ 200G/0,01G

450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: Furi-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
900,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-33%
900,000 

Mức cân: 500g

Hãng: Notebook

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
900,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Notebook

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
900,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
900,000 

Mức cân: 500g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g