Hiển thị 1–24 của 33 kết quả

-19%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 300kg

2,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 50g

-17%
2,890,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-19%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 100kg

2,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 10g

-19%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 150kg

2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 100g

-13%
4,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 50g

-14%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử DIGI 500kg

4,800,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 100g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử DIGI 60kg

4,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 10g

-9%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử FWD 100KG

3,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-9%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử FWD 200KG

3,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-7%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử FWD 300KG

4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-4%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử FWD 500kg

4,990,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 10g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử Ohaus 100kg

4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Ohaus-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử Ohaus 150kg

4,500,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Ohaus-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 100g

-17%
2,890,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-17%
3,750,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-19%
2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-17%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân điện tử 200kg-T7E

2,890,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-14%
3,600,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1kg