Hiển thị 1–24 của 40 kết quả

-20%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 300kg

2,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-19%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử 150kg DI28SS

4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-20%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 100kg

2,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-20%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử A12E 150kg

2,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-17%
4,300,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử DI28SS 100kg

4,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-13%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn điện tử DI28SS 300kg

4,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 50g

-11%
5,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 100g

-9%
6,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 100g

-15%
3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-15%
3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Jadever

BH: 24 tháng

Sai số: 10g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Ohaus-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Ohaus-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-14%
5,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 tháng

Sai số: 50g

-13%
4,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-10%
5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-19%
2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g