Hiển thị 1–24 của 60 kết quả

-20%
2,400,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-15%
2,550,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-11%
4,150,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 Tháng

-17%
3,500,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
3,500,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
2,400,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-20%
2,400,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-17%
4,300,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-13%
4,000,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-14%
5,000,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
2,850,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
2,850,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
2,850,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-11%
4,150,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
4,150,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
5,000,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
5,000,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
5,800,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-20%
4,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
4,800,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
5,800,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
5,800,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-15%
3,400,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng