Hiển thị 1–24 của 60 kết quả

-20%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-15%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 4,650,000 ₫.Current price is: 4,150,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 4,200,000 ₫.Current price is: 3,500,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 4,200,000 ₫.Current price is: 3,500,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-20%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-17%
Original price was: 5,200,000 ₫.Current price is: 4,300,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 tháng

-13%
Original price was: 4,600,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-14%
Original price was: 5,800,000 ₫.Current price is: 5,000,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 2,850,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 2,850,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-16%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 2,850,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 4,650,000 ₫.Current price is: 4,150,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 4,650,000 ₫.Current price is: 4,150,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 5,600,000 ₫.Current price is: 5,000,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 5,600,000 ₫.Current price is: 5,000,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-11%
Original price was: 6,500,000 ₫.Current price is: 5,800,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Digi Japan

BH:

18 tháng

-20%
Original price was: 6,000,000 ₫.Current price is: 4,800,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 6,000,000 ₫.Current price is: 4,800,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 7,000,000 ₫.Current price is: 5,800,000 ₫.

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 7,000,000 ₫.Current price is: 5,800,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

IND-Taiwan

BH:

18 Tháng

-15%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,400,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Jadever

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Jadever

BH:

24 tháng