Hiển thị tất cả 23 kết quả

-10%
8,800,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,300,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,000,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
8,800,000 

Mức cân:

1.5 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,300,000 

Mức cân:

1.5 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,000,000 

Mức cân:

1.5 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,500,000 

Mức cân:

1.5 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
8,800,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,000,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,200,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,500,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,000,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,200,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,500,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,200,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,500,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,300,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,500,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
7,700,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-4%
12,000,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-5%
9,000,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-5%
10,500,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-6%
8,500,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng