Hiển thị tất cả 12 kết quả

-11%
9,200,000  8,200,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
9,000,000  8,000,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
9,700,000  8,700,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
9,500,000  8,500,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
10,000,000  9,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-9%
11,200,000  10,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-9%
11,500,000  10,500,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2kg

-11%
8,700,000  7,700,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg

-4%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

Cân Sàn Điện Tử DI 28SS1515

12,500,000  12,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

-5%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

Cân Sàn Điện Tử Digi 0812

9,500,000  9,000,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-5%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

Cân Sàn Điện Tử Digi 1212

11,000,000  10,500,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-6%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

Cân Sàn Điện Tử Digi0808

9,000,000  8,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,2kg