Hiển thị tất cả 20 kết quả

-11%
8,700,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-14%
7,500,000 

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

1 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-13%
7,800,000 

Mức cân:

1.5 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-11%
8,700,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,000,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,700,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,000,000 

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0.5kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,000,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,700,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,000,000 

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-10%
9,700,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-9%
10,000,000 

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-14%
7,500,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-13%
7,800,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

5 Tấn

Sai số:

2kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

2 Tấn

Sai số:

0,5kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

3 Tấn

Sai số:

1kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

500kg

Sai số:

0,2kg

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng