Showing all 24 results

-20%
3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-8%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg J7E

2,650,000  2,450,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg QUA-Q2

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 10g

-8%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg J7E

2,650,000  2,450,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg QUA-Q2

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 20g

-13%
3,200,000  2,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,500,000  4,800,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DI Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-15%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử QUA-Q2 60kg

2,350,000  1,990,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 10g

-20%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 100kg A12E

3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 100kg DI28SS

5,500,000  4,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DI28SS Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-20%
4,200,000  3,350,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-20%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 300kg-A12E

3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 500kg A12E

4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử FWD 100kg

4,500,000  3,790,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử FWD 200kg

4,500,000  3,790,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-8%
7,800,000  7,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-12%
3,300,000  2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-8%
7,800,000  7,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-6%
8,000,000  7,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-6%
8,000,000  7,500,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-20%
4,200,000  3,350,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-20%
4,200,000  3,350,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-9%
3,300,000  3,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-17%
4,800,000  4,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g