Hiển thị 1–24 của 51 kết quả

-23%
Original price was: 2,350,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
Original price was: 2,350,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
Original price was: 5,200,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 5,200,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 3,350,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
Original price was: 3,350,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,550,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-25%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-18%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,450,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-25%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-18%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,450,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-25%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

200kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-25%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 4,200,000 ₫.Current price is: 3,500,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
Original price was: 4,200,000 ₫.Current price is: 3,500,000 ₫.

Mức cân:

500kg

Sai số:

0.1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-18%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,450,000 ₫.

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng