Hiển thị 1–24 của 41 kết quả

-19%
1,900,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
1,900,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
4,200,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-19%
4,200,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-19%
1,900,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

18 Tháng

-21%
3,000,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-13%
2,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-21%
3,000,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
3,400,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Amcell USA

BH:

24 Tháng

-13%
2,600,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
3,400,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-13%
2,600,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
3,200,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-19%
3,400,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-19%
3,400,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-16%
3,800,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

24 Tháng

-21%
3,000,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-16%
3,800,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0.1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

24 Tháng

-13%
2,600,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

DI28SS Japan

BH:

24 Tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

DI Japan

BH:

24 Tháng

-18%
4,500,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

DI28SS Japan

BH:

24 Tháng

-17%
5,000,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

DI28SS Japan

BH:

24 Tháng