Hiển thị 1–24 của 51 kết quả

-23%
1,800,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
1,800,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

QUA-Taiwan

BH:

12 Tháng

-23%
4,000,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-23%
4,000,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

100g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-23%
2,700,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
2,550,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
2,550,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
2,550,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
2,550,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
2,550,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
2,550,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-23%
2,700,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
3,200,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

10g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-18%
2,450,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
3,200,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-18%
2,450,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-25%
3,000,000 

Mức cân:

150kg

Sai số:

20g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-24%
3,200,000 

Mức cân:

200kg

Sai số:

20g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-24%
3,200,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Amcell USA

BH:

18 Tháng

-17%
3,500,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-27%
2,550,000 

Mức cân:

300kg

Sai số:

50g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-17%
3,500,000 

Mức cân:

500kg

Sai số:

0.1kg

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-18%
2,450,000 

Mức cân:

60kg

Sai số:

10g

Hãng:

Yaohua Taiwan

BH:

18 Tháng

-20%
4,000,000 

Mức cân:

100kg

Sai số:

20g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng