Hiển thị 1–24 của 40 kết quả

-8%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg J7E

2,450,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-19%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 100kg QUA-Q2

1,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-8%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg J7E

2,450,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-19%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 150kg QUA-Q2

1,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-35%
3,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-35%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-8%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 60kg J7E

2,450,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-19%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 60kg QUA-Q2

1,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: QUA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-13%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử 60kg T7E S3040

2,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân điện tử A12E 60kg S3040

2,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-15%
2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-15%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-18%
4,500,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 100kg A12E

3,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-35%
3,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-18%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 100kg DI28SS

4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DI28SS Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-21%
2,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-35%
3,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Amcell USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-21%
2,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-19%
3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-16%

CÂN BÀN DẠNG GHẾ

Cân ghế điện tử 300kg-A12E

3,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g