Showing all 24 results

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,850,000  2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-5%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân điện tử GS3203A

6,500,000  6,200,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko (Japan)

BH:

Sai số: 0.001g

-12%
2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-12%
2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
3,500,000  2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
4,600,000  3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 1200g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân vàng DS 302 300G/0.01G

Liên hệ

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân vàng DS 602 600G/0.01G

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
6,500,000  5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-8%
3,800,000  3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
3,000,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 210g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

Liên hệ

Mức cân: 220g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,0001g

Liên hệ

Mức cân: 320g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

Liên hệ

Mức cân: 410g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

Liên hệ

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân vàng VB302B 300G/0.01G

Liên hệ

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân vàng VB602B 600G/0.01G

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
6,300,000  5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-15%
3,000,000  2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g