Hiển thị 1–24 của 30 kết quả

-20%
2,800,000  2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,850,000  2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,550,000  2,150,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
6,500,000  5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,001g

-16%
3,500,000  2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%
4,200,000  3,850,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-15%
3,000,000  2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
6,200,000  5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,001g

-17%
6,500,000  5,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko (Japan)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.001g

-8%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 1000G

3,600,000  3,300,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 300g

3,000,000  2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 600g

3,300,000  2,800,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-11%
2,850,000  2,550,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
3,500,000  2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-9%
4,600,000  4,200,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-9%
2,650,000  2,400,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
3,800,000  3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
3,000,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 210g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

Liên hệ

Mức cân: 220g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,0001g