Hiển thị 1–24 của 29 kết quả

-20%
2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-23%
2,200,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-20%
2,400,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,150,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,001g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%
3,850,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-15%
2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,001g

-17%
5,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko (Japan)

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.001g

-9%
4,200,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 1000G

3,300,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 3000G

2,800,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: DI Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 300g

2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 6000G

3,000,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-15%

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS 600g

2,800,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-11%
2,550,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: VMC-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
2,400,000 

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-21%
2,200,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,1g

-21%
3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-5%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g

-19%
2,850,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,01g