Hiển thị 1–24 của 29 kết quả

-20%
2,250,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC-USA

BH:

24 Tháng

-23%
2,200,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-20%
2,400,000 

Mức cân:

620g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-16%
2,150,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

KERDY Taiwan

BH:

24 Tháng

-15%
5,500,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0,001g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

1000g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-16%
3,800,000 

Mức cân:

2200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-15%
2,550,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-16%
5,200,000 

Mức cân:

220g

Sai số:

0,001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
5,400,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-9%
4,200,000 

Mức cân:

3200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-15%
2,800,000 

Mức cân:

3kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

DI Japan

BH:

24 Tháng

-17%
2,500,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-14%
3,000,000 

Mức cân:

6000g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-15%
2,800,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-17%
3,000,000 

Mức cân:

1000g

Sai số:

0,01g

Hãng:

DI Japan

BH:

24 Tháng

-17%
3,500,000 

Mức cân:

10kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

VMC-USA

BH:

24 Tháng

-11%
2,550,000 

Mức cân:

6kg

Sai số:

0,1g

Hãng:

VMC-USA

BH:

24 Tháng

-29%
2,500,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Furi

BH:

24 Tháng

-17%
2,400,000 

Mức cân:

6200g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-21%
2,200,000 

Mức cân:

3200g

Sai số:

0,1g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng

-21%
3,000,000 

Mức cân:

1200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Japan

BH:

24 Tháng

-15%
3,400,000 

Mức cân:

2200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-19%
2,850,000 

Mức cân:

1200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

KERDY Taiwan

BH:

24 Tháng