Showing all 17 results

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,850,000  2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-12%
2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-9%
4,600,000  4,200,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật DS/ 6000G

Liên hệ

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%
4,600,000  3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-10%
2,900,000  2,600,000 

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
2,800,000  2,400,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
3,800,000  3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-5%
4,000,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
3,000,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g