Hiển thị 1–24 của 42 kết quả

-14%
3,000,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0.01g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 tháng

-13%
3,300,000 

Mức cân:

620g

Sai số:

0.01g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 tháng

-8%
5,500,000 

Mức cân:

220g

Sai số:

0.001g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 Tháng

-8%
6,000,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0.001g

Hãng:

HCT-Taiwan

BH:

24 Tháng

-20%
2,250,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC-USA

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

AND Japan

BH:

24 Tháng

-23%
2,200,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-21%
2,400,000 

Mức cân:

620g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Vibra Shinko

BH:

24 Tháng

-16%
2,150,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0,01g

Hãng:

KERDY Taiwan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

300g

Sai số:

0.01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

600g

Sai số:

0.01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

-16%
2,950,000 

Mức cân:

1000g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-16%
3,800,000 

Mức cân:

2200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

5kg

Sai số:

0.01g

Hãng:

Digi Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

3kg

Sai số:

0.01g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

Liên hệ

Mức cân:

5kg

Sai số:

0.01g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-15%
2,550,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0,01g

Hãng:

VMC USA

BH:

24 Tháng

-16%
5,200,000 

Mức cân:

220g

Sai số:

0,001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-17%
5,400,000 

Mức cân:

320g

Sai số:

0.001g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-9%
4,200,000 

Mức cân:

3200g

Sai số:

0,01g

Hãng:

Shinko Japan

BH:

24 Tháng

-14%
4,800,000 

Mức cân:

1200g

Sai số:

0.01g

Hãng:

AND Japan

BH:

24 Tháng

-18%
4,100,000 

Mức cân:

300g

Sai số:

0.01g

Hãng:

AND Japan

BH:

24 Tháng

-17%
4,400,000 

Mức cân:

600g

Sai số:

0.01g

Hãng:

AND Japan

BH:

24 Tháng